GDD: Què és Growth Driven Design - PSF Consultoría empresarial

  Inici/Bloc/Web/GDD: Què és Growth Driven Design

GDD: Què és Growth Driven Design

Imagino que el concepte Growth Driven Design ha de sonar totalment marcià a una majoria dels nostres visitants, però és el millor avantatge competitiu que aporta treballar amb nosaltres. Portem treballant en disseny web durant molts anys i creiem sincerament que és el concepte més útil i innovador que ens hem trobat fins aquest moment.

Tot el que tingui una web coneixerà la forma tradicional de fer-les. Es paga una quantitat de diners acordada (generalment important), s'espera a que el projecte estigui complet i es realitzen petits ajustos finals abans de deixar-la estar online pels segles dels segles. Això no és una forma eficaç de fer un desenvolupament web, ja que se'ns presenten diversos problemes, tant per a client com per al desenvolupador. Centrant-nos en el client, se li plantegen diversos assumptes desagradables:

• Assumeix el risc de posar una gran quantitat de diners en una web amb la qual pot no acabar-hi conforme

• No sap si realment està donant als seus clients el que necessiten

• Té una web que cada vegada és menys productiva

• A nivell de cashflow és un menyscapte que a més acabarà per ser cíclic

Portem més de tres anys dissenyant webs a PSF, i fins fa poc no teníem clara una solució a tots aquests problemes, fins que vam conèixer el Growth Driven Design.

Per definir-ho d'una forma en la qual tots tinguem clar del que estem parlant, Growth Driven Design és una metodologia que ens indica a nosaltres com plantejar la creació d'una web d'una forma integral. Sabem com planificar-la millor, com desenvolupar-la millor, quin ordre seguir en els passos, com mantenir-la millor,...

Tot això és molt bonic i molt interessant, però el que més li pot interessar com a client és el que s'explica en el següent exemple.

Si, per exemple, es troba en la situació que requereix un web de 1500 €, amb el sistema tradicional vostè pagaria una quantitat a l'inici (600 per exemple) i la resta al final (900 €). Al cap d'un mes i mig, vostè rebria una web amb les especificacions que va sol·licitar, la qual quedaria al seu càrrec. Qualsevol problema d'usabilitat, valors del contingut, distribució,... quedaria irresolt quan es presenti, ja que la web ja estaria desenvolupada i serien serveis addicionals.

Amb GDD, vostè pagaria durant un any 175 € mes. Al final del primer mes vostè rebria un web llançadora, la qual tindria només les funcions bàsiques que va sol·licitar. Durant tot un any s'aniria desenvolupant la web de mica en mica comptant en tot moment amb el feedback dels seus usuaris. No assumeix grans riscos i sap que en tot moment els seus clients tenen el que necessiten. La seva web es manté actualitzada de forma constant i la seva productivitat va creixent. És un actiu per a vostè. No tindrà funcions que no aportin valor als clients, podrà conèixer-los millor, veure què els interessa i en funció d'això desenvolupar solucions perfectes per a ells. Tampoc haurà de prendre certes decisions d'una forma precipitada, ja que comptarà amb temps i dades per a prendre-les millor.

Per tant, mitjançant el Growth Driven Design s'obté una web més econòmica en inici, que a més obtindrà uns millors resultats. En si enllacem els nostres objectius amb els seus, procurant una web que realment li doni diners. La nostra idea és que al final del primer any, no només ens hagi contractat ja alguna pla per millorar el màrqueting del seu web, sinó que estigui desitjant contractar-nos moltes més en el futur. En resum, que la nostra relació comercial sigui constant, contínua i duradora.

About the Author
Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.