D'on prové el concepte estratègia empresarial - PSF Consultoría empresarial

  Inici/Bloc/Consultoria estratègica/D'on prové el concepte estratègia empresarial

D'on prové el concepte estratègia empresarial

L'estratègia empresarial sorgeix d'unes necessitats molt clares i amb uns objectius definits. Per entendre el concepte d'estratègia empresarial hem de començar entenent els seus orígens. D'on ve i per què és necessària.

A partir dels anys 30, principalment als Estats Units (relacionat amb l'època de la gran depressió), neix la consciència de desenvolupar una gestió professionalitzada de les empreses amb la finalitat de fer-los arribar a un punt d'avantatge competitiu respecte de la seva competència.L'actitud i el plantejament que, en la presa de decisions ajuden a un individu o un sistema a competir amb un rival i guanyar-lo, ve a conformar el concepte d'estratègia. L'estratègia s'ha desenvolupat en tres terrenys principalment, el militar, el dels jocs (jocs d'estratègia) i l'empresarial.A causa del principi de continuïtat que caracteritza tota empresa, es dedueix que tota empresa desitja romandre en el temps, és a dir, en el llarg termini. Amb la finalitat de garantir aquest objectiu, resulta adequat que les persones responsables de l'organització prenguin les decisions que contribueixin al seu futur, tant pròxim com llunyà.El canvi de plantejament, de lideratge intuïtiu a professional , s'ha caracteritzat per oferir mètodes que estructurin i formalitzin la presa de decisions.És per això que des de PSF i gràcies a l'eina SOxT (Strategic Oxford Tool), pretenem ajudar els responsables generals d'empreses o en un menor nivell jeràrquic, de departaments o projectes, a reflexionar sobre les decisions més adequades, implantar-les, comunicar-les i re-avaluar-les, per a adaptar-les en tot moment a un entorn canviant, responent així d'una manera positiva al repte estratègic.L'objectiu és presentar el concepte d'estratègia empresarial com una cosa fàcil, agradable i molt productiu a través d'aquesta eina que pretén canviar el model d'assessorament en estratègia empresarial que actualment tendeix cap a la dependència de staffs externs procedents de grans consultores, cap a un model d'auto-formació del personal de l'organització, amb la finalitat que aquest interioritzi els principis d'estratègia i els integri en la quotidianitat de la seva pràctica diària.El nostre lema a PSF és que pretenem "democratitzar L'ESTRATÈGIA".Aquesta eina té el repte de ser útil, tant per a l'estratègia planificada prèviament a la presa de decisions, com per registrar i orientar les que es prenen en el dia a dia de l'organització, sense estar relacionades amb un procés de planificació formal.Esperem doncs que el lector connecti amb la utilitat d'aquesta eina per mantenir la sostenibilitat i impulsar el progrés de la seva empresa, àrea o projecte portant-li a una posició d'avantatge competitiu.

 

consultoria gratuita
About the Author

Diplomado y graduado en enfermería, tiene un posgrado en Dirección General de Empresas por EAE Bussiness School y un Master en gestión Hospitalaria en el Hospital Clínico de Barcelona (adscrito a la universidad de Barcelona). Además, dispone de dos programas de Innovación empresarial por la New Buckinghamshire University (UK).

Acumula más de 10 años de experiencia en puestos de dirección asistencial-general y como administrador de la sociedad de la que el mismo fue cofundador. Fue profesor del Master de gestión Hospitalaria del Hospital Clínico de la asignatura de ‟Planificación estratégica” durante tres años, período durante el cual dirigió 13 tesinas versadas sobre la implantación de Cuadros de Mando Integrales en diferentes empresas de servicios sanitarios. Actualmente trabaja en el Hospital Universitario de Oxford como encargado de la estrategia, además de colaborar con nosotros.
Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.